Srpen 2009

Ibišek

29. srpna 2009 v 21:20 | Marie |  Flora
Nedávno jsem si koupila nový ibišek a s napětím ho přinesla domů. Jestlipak mi vykvete? A vykvetl, dokonce dva květy najednou.Moudro indiánských babiček.

29. srpna 2009 v 7:07 | Marie |  Citáty
Pokud se budeme nadřazovat všemu, co je kolem nás, ztrácíme pocit sounáležitosti. Pochopíme-li však svůj skutečný vztah k celému světu i ke hvězdám, nebudeme se nikdy cítit osamělí.

Mrkev obecná

28. srpna 2009 v 17:01 | Marie
Mrkev obecná je dvouletá bylina, rostoucí všeobecně na mezích, u cest, na lukách, ve světlých lesích a jako plevel v polích. Z tohoto druhu byla vypěstována jedlá odrůda zeleniny se sladkým červeným kořenem.
Klokoty

26. srpna 2009 v 7:43 | Marie |  Tábor
Původní obec byla založena na počátku 13.stol. rodem Vítkovců. V roce 1220 se zde připomíná Vítek z Klokot, který v obci postavil tvrz. Po něm zdědil tvrz s obcí jeho syn Ojří z Klokot a Lomnice. Po jeho smrti tvrz z neznámých důvodů zanikla. A ves získali páni z Rožumberka. Ti připojili ves k Příběnicům. V roce 1402 koupil obec bohatý táborský měšťan Petr Růže. V roce 1469 po smrti jeho dcery Kateřiny, zdědilo obec KLOKOTY město TÁBOR.
(WICIPEDIE-TÁBOR)

To bylo něco málo z historie , jedné z nejkrásnější částí Tábora. O Klokotech bych sama za sebe chtěla zmínit jenom to, že jsou místem kam chodím ráda.Působí na mě útulně a klidně, mají v sobě nádech našich krásných vesnic a vesniček. Jen je škoda, že některé domy prochází přestavbou a dostavájí až příliš moderní vzhled.KlokotyKlokotyKlokotyKlokotyKlokotyKlokotyKlokotyKlokoty

Panna Marie Klokotská -část druhá

20. srpna 2009 v 21:20 | Marie |  Tábor
S Pannou Marií Klokotskou se můžeme setkat i v historické části Tábora ,kde si její freskou nebo plastikou lidé zdobili svoje domovy. Já osobně si myslí, že použítí motivu Panny Marie mělo za účel dům i jeho obyvatele chránit.

Malá ukázka těchto motivů:


Panna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie KlokotskáPanna Marie Klokotská

Panna Marie Klokotská

19. srpna 2009 v 20:25 | Marie |  Tábor
Dnes jsme se byli s Mikym po delší době podívat ke kapli Panny Marie Klokotské, která stojí nad pramenem léčivé vody. Ke kapli vede dlouhá křížová cesta osázená lípami. Cesta začíná pod hradbami starého táborského města u Tismenického potoka.My jsme ovšem dnes absolvovali pouze její kratší část, vedoucí od klokotského kláštera.

Poslyšte legendu o zjevení Panny Marie, pocházející údajně z 12. století:

Na stráních pod zřídlem dobré vody se rozkládají a hojnou pastvou posetých pásávali Klokotští svůj dobyteček. Jednoho dne přiběhli pastevci plni radostného udivení vypravujíce, že viděli u dobré vody sličnou dívku s milostnou tváří plnou krásy nebeské, anaž tak líbezným hlasem k nim promlouvala, že pustivše mimo sebebázeň, jež je při tomto neobyčejném zjevu byla obklíčila, blíže a důvěrně k ní se přichýlili, načež je o Pánu Bohu poučovala. Když pak se jí na jméno tázali, hned před očima zmizela. Domácí hospodářové chtějíce přesvědčiti se o pravdivosti této výpovědi, za nějaký čas u dobré vody sami pásávali a hle! I jim se zjevila onamo krásná panna, jejíž obličej zářil jako slunce a jejiž roucho bylo jako sníh a jejíž krásné dlouhé vlasy daleko dolů splývaly, ruce pak její jako k modlitbě sepjaty byly. Pozorujíce toto neobyčejné zjevení a hned v něm nějakou nadlidskou bytost tušíce, plni vroucí úcty k ní se přiblížili a padnuvše na kolena, o jméno ji žádali. V okamžení ukázali se dva andělové, kteří tuto krásnou pannu na rukou svých vzhůru do oblak povznášejíce zvolali: Maria jest jméno její! Obyvatelé klokotští přesvědčivše se takto o zjevení se Panny Marie a bez toho již Dobrou vodu co místo svaté považujíce, tím větší úctou k němu přilnuli a na důkaz toho malou kapličku tam vystavěli, kdež na stěnu zavěsili obraz, kterýž jistý malíř z blízkého města Oustí dle popisu a udání očitých svědků původně byl maloval.


Ukázka z křížové cesty:


Křížová cestaKřížová cestaKřížová cestaKřížová cestaKřížová cesta


Kaple Panny Marie Klokotské:


Kaple Panny Marie KlokotskéKaple Panny Marie KlokotskéKaple Panny Marie KlokotskéKaple Panny Marie KlokotskéPanna Marie Klokotská


Studánka s léčivou vodou:


studánka s léčivým pramen

Věncovec

18. srpna 2009 v 20:58 | Marie |  Flora
Minulý rok mi moje maminka darovala k svátku Věncovec (Stephanotis). Věncovec jsem vůbec neznala, akorát kvetl a moc se mi líbil. Jenže květy začaly rychle opadávat a já začala mít starost, že je to další květina, kterou umořím k zániku. Smutně jsem jí odnesla k Honzíkovi do pokoje a řekla kytičce:" Snaž se, já budu taky." Tak jsem se celý rok poctivě snažila a vychytávala potřeby věncovce. Tato květina má ráda světlo, ale né přímé slunce. Na parapetu, který máme na jižní straně se jí nelíbilo.Zálévat je potřeba denně, půda musí být stále vlhká, né přelitá.Na jaře jsem začala přihnojovat a k mé velké radosti můj milý věncovec vykvetl. Květy věncovce mají přes noc velmi pronikavou vůni, asi jako voskovka. Moc by mě mrzelo kdyby jsem tuhle kytičku od maminky umořila hned první rok. Musím totiž přiznat, že u mě doma vydrží květiny jenom hodně, odolné .


Indiánka z kmene Hopiů

16. srpna 2009 v 7:46 | Marie |  Citáty
Jako domorodý národ jsme neměli mapy ani dopravní značky, a přesto jsme znali trasu svého putování.To, co jsme měli, byl posvátný oheň. Když jsme zbloudili nebo ztratili směr, sesedli jsme se kolem něj. Když nás opouštělo fyzické, duševní či mentální zdraví, odříkávali jsme v kruhu kolem ohně své modlitby. To on nám dával znamení, kterým směrem se vydat a co činit. Naplnil naše srdce teplem, láskou a soucitem. Dědeček Oheň si zaslouží naší úctu.Dívejme se do něj a přijímejme jej jako svého pomocníka.
Mona PolakaHotové linoryty

14. srpna 2009 v 21:25 | Marie |  Ruční práce
Včera jsem vám ukázala jak vypadá počáteční dílo linorytu. Dneska vám ukážu hotvé obrázky. Nejdřív, ale k tomu jak se takový linoryt dělá. Z včerejších fotografií jste jistě poznali, že do spodní strany lina vyryjeme rýtkem zvolený motiv. Když máme obrázek vyrytý, potřeme ho barvou a obtiskneme. Ve škole jsme používali na linoryty tiskařskou barvu a lis. Bohužel tiskařská barva i lis jsou velmi drahé a tak jsme improvizovali. Místo tiskařské barva jsme použili tempery a místo lisu klasický kuchyňský váleček. Konečný výsledek obrázku to samozřejmně velmi ovlivní a tak promiňte nekvalitu díla.Ráda bych ještě zmínila, že výhodou linorytu je možnost opakování jednoho obrázku ve více barvách. Stačí jen linoryt omýt, znova potřít jinou barvou a opět obtisknout.


A teď už malá ukázka hotových výtvorů:

Nejprve díla Honzíka:

Výtvory Aničky:Teď moje pokusy:
A nakonec obrázky od našeho tatínka

Přídávám ještě obrázek s vánočním motivem pro Evu a Jarušku:Kdo se chce podívat na opravdu pěkné a správně vypadající linoryty, může si na obrázcích. cz zadat heslo linoryty a pokochat se.

Linoryt

13. srpna 2009 v 18:35 | Marie |  Ruční práce
V loňském školním roce jsem koupila Aničce za vysvědčení, rýtko na linoryt.Měla jsem z něho radost . Nadšeně jsem nesla rýtko domů a vzpomínala na hodiny výtvarné výchovy, kdy jsme dělali linoryty. Pamatuji si jak mě tyhle hodiny bavily, jak jsem se těšila na konečný výsledek, kdy se vyrytý obrázek potře barvou a projede lisem.Doma mne, ale čekalo zklamání, naše milá Anička z rýtka radost neměla.Bylo to asi tím, že ve škole linoryty nikdy nedělali, protože většinou je nadšená ze všech dárků co se malířských potřeb týče. Čas běžel, rýtko leželo schované v krabičce a čekalo na správnou chvíli. Před několika dny mi maminka dala odřezek lina a milé rýtko se dočkalo.Od té chvíle kdy jsem přinesla lino domu se o něj neustále střídáme a ryjem a ryjem.Nejvíc výroba linorytu chytla Jeníka, má zatím největší počet vyrytých obrázků.Ukážu Vám dnes naše počáteční díla a zítra hotové výsladky.Nepohoršete se prosím nad tím, že lino je místy špinavé, je už staré.Ale nám přineslo radost .
Takto vypadá rýtko na linoryt.


Rýtko při práci. Jdemu to, že jo?
Výtvor Mikyho.


Mám z rodiny nejmenší výtvarné nadání, ale stejně mě to baví.Jeníkovo slabost pro draky se projevila i při linorytech.
A to už je práce naší Andulky.

A jestli se dílo zdaří až do konce, tak Vám zítra ukáži hotové obrázky.

Moudrost indiánky z deštného pralesa

13. srpna 2009 v 8:35 | Marie |  Citáty
Možná toho moc neznáme, ale jedno je jisté: shodneme se na tom, že nepotřebujeme násilí , peníze, boj ani soupeření. Jediné, co potřebujeme k životu, je odevzdání a úcta k božímu Stvoření. Potřebujeme štěstí, vzájemnou lásku a schopnost přijímat boží dary.

Maria Alice Campos Freire

Mnozí lidé na Zemi jsou přesvědčeni o své velikosti. My víme, že jsme nepatrnými tvory a že jedinou velkou věcí, která nám byla dána, je láska. Můžeme světu darovat laskavá slova.

Maria Alice Campos Freire

Židovský hřbitov v Prčicích

12. srpna 2009 v 14:34 | Marie |  Židovské hřbitovy
Dnes se naposeldy vracím k Prčicím. Miky s Andulkou si festival náramě užili (Jestli se chcete podívat na fotky s festivalu,podívejte se k Jamajce http://bozskatiha.blog.cz/ ) a kromě hudby si prohlídli i Prčice a okolí.Fotky přímo z Prčic jsem Vám ukázala v minulých dvou článcích a dnes bych se společně s Váma podívala na židivský hřbitov, který je nedaleko.Tak trochu mě mrzí, že jsem nebyla s nima a neviděla jsem hřbitov na vlastní oči. Snad se tam společně podíváme příští rok. Fotografií je poměrně dost a mě je líto některou vyřadit a tak udělám jenom malý výběr a zbytek dám do galerie.
Prčická okna

11. srpna 2009 v 15:17 | Marie |  Dveře a okna
Dnes vybírám z fotek oken, která vyfotil Miky s Aničkou v Prčicích.I okna se nacházejí v každém městě či vesnici. Ale každé okno je jiné a každé na nás jinak působí.Některé jsou pěkná, nová, jiná postarší a některá jsou opuštěná a rozbitá. I ta rozbitá okna si myslím stojí za povšimnutí. Pokochojme se tedy oknama z Prčic, ať jsou taková nebo maková.

Prčice

10. srpna 2009 v 21:57 | Marie |  Dveře a okna
V sobotu byl Miky s Aničkou na hudebním festivalu v Prčicích. Protože akce byla nečekaná a na rychlo zůstala jsem s Jeníkem doma. Miky byl tak hodnej ,nezapomněl na mojí lásku ke dveřím a oknům a nějaké mi vyfotil.Kromě dveří a oken je nedaleko Prčic také židovský hřbitov na který se šel s Aničkou podívat. Celkově na mě prostředí v Prčicích působilo z fotek moc pěkně. Tak vám je zase postupně ukážu. Začnu dveřma a božíma mukama, která mě úplně okouzlila.


Nejprve dveře:

Boží muka:


Příště okna...

Pastelky

9. srpna 2009 v 12:06 | Marie |  Jen tak
Už jako malá holka jsem ráda ořezávala pastelky. Líbily se mi odřezky, které vznikaly , vůně dřeva a barev.Už tolikrát mě napadlo, z kterého stromu je asi dřevo, co použili na výrobu. A jaký člověk stál u výrobního pásu, když pastelka přicházela na svět.Přišla mu pastelka hezká a voňavá ,anebo to pro něj byla jen rutina. Kdo, ví?Do dneška si občas vezmu všechny pastelky co děti mají, ořezávátko a jednu podruhé se snažím ořezat pěkně do špičky. Asi si řeknete, že jsem blázen. Je to činnost na které nic není. Ale posuďte sami. Není na těch obyčejných pastelkách, přece něco pěkného.Třeba aspoň ty špičky?

Kněžice pásovaná

8. srpna 2009 v 21:17 | Marie |  Fauna
Letos je u nás velké množství kněžic páskovaných. Ať se vypravíme kamkoli, je jich všude požehnaně. A nebo je to tím, že si jich víc všímám, kdo ví. Kněžice pózovaly jedna radost, tak že jsem fotila a fotila....Přehlídka pruhovaných manekýnek začíná:


Bowling

7. srpna 2009 v 8:23 | Marie |  Jiné
Na přání Jáji, Jirky a Corly vybírám pár fotek ze hry.Jsou nic moc protože bylo špatné osvětlení a ani blesk moc nepomohl. Tak a tady je máte moji milí:Nejdřív vybrat botičky:Pak je důležitý správný výběr koule:A teď už jenom tu správnou techniku:

Ke konci hry už bylo znát mírné vyčerpání:

A ještě kontrola výsledků:

Voda

6. srpna 2009 v 8:12 | Marie |  Písně
Včera jsme šli odpoledne hrát bowling. A protože mám hrozný zvyk chodit všude příliš brzo, sedli jsme si ještě na chvíli v parku a koukali na vodotrysk. Neodolala jsem , vytáhla jsem foťák a fotila. Tak tady je malá ukázka:


A ještě jedna z hezkých písniček z filmu Fontána pro Zuzanu:

Motýli

5. srpna 2009 v 8:03 | Marie |  Fauna
Přeji Vám všem pěkné ráno a krásný nový den. U nás svítí sluníčko a na nebi ani mráček.Tak ať nám to vydrží až do večera.
Babočka paví oko na bodláku.Babočka bodláková.

Sklenka vína

4. srpna 2009 v 18:05 | Marie |  Jen tak
Přeji všem hezký večer.Vybírám zase jednu ze svých oblíbených písní a přidávám pár fotek: