Srpen 2013

Jemčina - prohlídka zámku

3. srpna 2013 v 9:37 | Marie |  Cestou necestou
Prohlídka zámku Jemčina začíná v netradičním prostoru - v podkroví nad stájemi. Zde nás pan průvodce seznámil s historií zámku. K vyprávění nám promítal diapozitivy na plátno. Pes, který je na obrázku velmi špatně vidět, byl jedním z nejlepších loveckých psů žijících na zámku. Jeho jméno jsem bohužel zapoměla.


Ze stájí jsme se přemístili do zámečku, kde nás uvítal pokoj s loveckými trofejemi a popisem historie parfosních lovů na zámku:

Jan Rudolf Černín proslul pořádáním tzv. parforsních honů - štvanice na předem odchyceného a ze schránky vypuštěného jelena nebo daňka, který se snažil uprchnout smečce psů. Psi však jeho stopu pozorně sledovali a hnali ho do té doby než padl vyčerpáním. Šlechta vše pozorovala z koňského hřbetu. Ke zcela vysílenému zvířeti poté přišel pořádající šlechtic a probodl jej tesákem. V pozdějších letech bylo nakonec vyplašené zvíře navráceno zpět do původního prostředí. V době největšího rozkvětu zámku zde bylo chováno 64 klisen, 8 hřebců a smečka 160 speciálně vycvičených psů. Pestrý život na zámku v době konání honů zaznamenal lesmistr Jiří Wachtel a právě tyto zápisky posloužily Aloisu Jiráskovi k sepsání povídky Záhořanský hon.

Veselý život na Jemčině skončil 26.7. 1822, kdy se nad oborou přehnala vichřice a v několika okamžicích velkou část lesa zničila.

Další místnost určená k prohlídce je plná trofejí antilop:


Další pokoj nám byl představen, jako místnost kde se konají koncerty a svatby:


Moc se mi líbilo, jak byli všechny zdi v zámku zdobené, některé by si ale zasloužili opravit:

Ale úplně nejhezčí je zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého:


Prohlídka kaple je spříjemněna poslechem písně Ave Maria, kterou ukončuji návštěvu zámku Jemčina. Nahrávka je velmi nekvalitní, ale snad se vám bude líbit.Mrkající