Jesenice

2. července 2014 v 18:40 | Marie |  Cestou necestou
O historii obce v širších souvislostech máme cenné zprávy díky významné osobnosti, kterou byl
páter Antonín Lego.

Dávno tomu …..
Archeologické nálezy dokazují, že osídlení Jesenice sahá velmi hluboko do historie. Nálezy popelnic pod farou, zbytky pohanských pohřebišť na farské zahradě a v blízkém okolí u Bolechovic, obětní mísy
na vrchu Dvořáček a nedaleká hora Stříbrná s "Velkým" kamenem, kde se v pohanských dobách patrně konávaly soudy i nález bronzového kopí na Zvěřinci jsou přesvědčivými důkazy.

K založení Jesenice přispěla pravděpodobně příznivá poloha u potoků, hojnost lesů a úrodná půda.
Název vznikl nejspíše ze staroslovanského jasen (jasný). Jesenice patřila původně ke hradu Zvěřinci, který byl postaven na místě osady Zvěrhost. Hrad, z něhož se do současné doby nedochovalo téměř nic, stával na stejnojmenném horském hřbetu ve výšce 540 m n. m. Prvním majitelem hradu byl Mareš ze Zvěřince, který dal postavit již v roce 1350 kostel v Jesenici. Roku 1471 převzal Zvěřinec Oldřich Růt z Dírného, ale usadil se v Jesenici na stráni nad Novodvorským potokem, kde měl i poplužní dvůr. Zvěřinec byl opuštěn a pustl.
Růtové vlastnili Jesenici až do první poloviny 16. století, kdy ji prodali spolu s dalším majetkem
Janu Kalenicovi z Kalenic na Nedrahovicích. Jako před tím Zvěřinec, přestala být i Jesenice panským sídlem.
Ani Kalenicové Jesenici dlouho nevlastnili a prodali ji rodu Černínů, z nichž se stal patrně nejznámějším
Diviš Černín.

Diviš Černín

Černínové pocházeli z rodu Drslaviců a náleželi k nejstarším šlechtickým rodům v Čechách.
Vynikali oddaností k českým panovníkům a zastávali mnohé důležité hodnosti ve správě země.
Diviš Černín se narodil v roce 1565 v Nedrahovicích jako jedno ze sedmi dětí Jana Černína. Po vzoru svého otce dosáhl Diviš velmi dobrého postavení, stal se mimo jiné hejtmanem kraje vltavského a později hejtmanem pražského hradu. Tato funkce se mu stala osudnou. Se souhlasem nejvyššího purkrabího Adama ze Šternberka vpustil 23. května 1618 do hradu bojovně naladěné zástupce českých stavů, kteří poté vyhodili z oken místodržící Viléma Slavatu, Jaroslava Bořitu z Martinic a sekretáře Filipa Fabricia. Diviš Černín nebyl účastníkem povstání, náboženstvím byl katolík a přesto byl ve víru následujících událostí uvězněn a 21. června 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze jako jeden ze 27 českých pánů. Adam ze Šternberka potrestán nebyl.
Pozoruhodné je, že popravě byl přítomen Divišův bratr Heřman, bezmezně oddaný katolickým Habsburkům a zastávající významné postavení. Svému bratru nepomohl. Diviše Černína neopustil jeho věrný sluha Podlaha, který s pomocí vdovy Divišovo tělo i s useknutou hlavou převezl do Jesenice. Zde byl Diviš Černín pohřben do rodinné hrobky pod dlažbou předsíně kostela. Nad vchodem byl zasazen Černínův znak a nad ním napsán text z Druhé Knihy Mojžíšovy: "Nepřibližuj se sem, zuj obuv s noh svých. Nebo místo, na němž stojíš, země svatá jest". Při přestavbě kostela v roce 1799 se zhroutila část klenby presbytáře na hrobku a zasypala ji.
(Dnes je do zdi kostela zasazena deska, jejíž nápis oznamuje, že na místě Divišova hrobu se nechal z úcty pohřbít vlastenecký kněz Antonín Lego, jehož novodobá Socha zdobí nyní vstup do areálu bývalého hřbitova).
Majetek Diviše Černína byl zabaven a dostal se do vlastnictví Polyxeny z Lobkovic, která později panství odkázala svému synu Václavu z Lobkovic. Od roku 1637 byl celý majetek včetně Jesenice trvale připojen k rozsáhlému panství chlumeckému a sdílel jeho osudy.

Další zajímavosti z historie

Ale vraťme se ještě k dávnější historii. Souběžně se založením kostela v roce 1350 byla zřízena fara a při faře později patrně i škola, jak píše v "Pamětech a památkách farní osady Jesenické" páter Antonín Lego.
Za panování Karla IV. i po něm bývali dosazováni na vesnické školy i bakaláři vysokého učení pražského. Vzdělávání osadníků a zejména členů rozvětvených rytířských rodin v rozlehlé jesenické osadě je doloženo vzácnou písemnou památkou - učebnicí pro mládež z roku 1535, sepsanou knězem Benešem Optatem z Telče, v té době učitelem v Náměšti. Učebnice je vybavena tzv. syntaxí, tj. návodem, jak se má správně překládat z latiny do češtiny. Ovšem "škola" je pro tehdejší místo a způsob vyučování poněkud nadnesený pojem.
Podle jednoho ze záznamů: "…až do r. 1864 byla škola v nájmu, kde v malých, tmavých a vlhkých místnostech mučeny byly dítky i učitelé. Zatopilo-li se v zimě, nemohly tam dítky pro kouř vydržeti, netopilo-li se mrzly."
Až v roce 1864 se podařilo v Jesenici postavit novou školu, nejprve dvojtřídní, v roce 1887 již pětitřídní.
Ve školním roce 1907 - 1908 navštěvovalo školu v Jesenici 283 dětí !
V roce 1932 byla zde zřízena měšťanská škola !

Na zdech kostela je spousta náhrobních kamenů:


Historie kostela Nejsvětější trojice

Nejvýznamnější památkou v Jesenici je, kostel Nejsvětější Trojice založený v roce 1350.
Původně měl skromné rozměry a podobal se velké, čtvercové, goticky sklenuté kapli.
Okolo roku 1386 byla ke kostelu přistavěna chrámová loď a výklenky postranních oltářů
byly vyzdobeny freskami. Kostel se v původní podobě nedochoval.
Roku 1617, kdy Nedrahovice a Jesenici vlastnil Diviš Černín z Chudenic, byla ke kostelu přistavěna věž, klenba presbytáře a částečně i loď byla ozdobena malbou s biblickými výjevy.
Diviš Černín tehdy netušil, že bude o čtyři roky později popraven a jeho tělo pochováno v hrobce
pod dlažbou předsíně. Kostel však časem zchátral tak, že nemohl být ani zachován, ani opraven, a tak byl
v dubnu 1799 z větší části zbourán.
Klenba presbytáře se zhroutila na hrobku Diviše Černína, prorazila ji a zasypala. Při přestavbě byl nalezen ve stropě nad oltářem husitský misál se zápisem z roku 1583, opatřený dřevěnými deskami.
Podle očitých svědků tehdejší farář Hanousek prohlédl tuto památnou knihu, vložil ji do bedny a nechal ji opět zazdít. Již v říjnu 1799 stál kostel nový.
Ze staré budovy byla ponechána věž a část severního a jižního zdiva chrámové lodi.
Ve věži visely původně tři zvony, dochoval se však jen jeden, zato ten nejcennější, ulitý v roce 1550
zvonařským mistrem Tomášem Jarošem Brněnským.
Z osadních sbírek byly do nového kostela postupně zakoupeny varhany, nový dubový oltář
a křtitelnice na způsob oltáříku, sochy sv. Václava a světců Prokopa a Anežky Přemyslovny,
postranní oltář se sochou Panny Marie Lurdské a nová kazatelna.
Všechny řezbářské práce na oltářích, křtitelnici a kazatelně umělecky provedl zdarma
místní farář Antonín Lego. 


Komentáře

1 Ajka Ajka | Web | 2. července 2014 v 18:52 | Reagovat

Pěkně jsem se s Tebou prošla ;-)

2 Ema Ema | E-mail | Web | 2. července 2014 v 20:22 | Reagovat

Když jsem si přečetla název, okamžitě se mi vybavila B. Němcová - V zámku a podzámčí.:-)

3 Jarka Jarka | Web | 2. července 2014 v 21:07 | Reagovat

Moc se mi líbí hned ten první pohled na kostel zdálky. Kostel je místo na vyvýšenině netradičně postavený v dolíku, ale v té zeleni mu to krásně sluší. :-) Hezký je samozřejmně i zblízka a ty jsi v tom sluníčkovém počasí pořídila nádherná fota. 8-)

4 Helena Lišková Helena Lišková | E-mail | Web | 3. července 2014 v 7:45 | Reagovat

Ta první fotka je kouzelná! Jak z pohádky. Děkuji za příjemnou exkurzi :-)

5 Jana Jana | Web | 3. července 2014 v 8:05 | Reagovat

Maruško, krásné fotečky. Děkuji za pěknou procházku ;-) Kostel je hezký, moc se mi líbí ta malá dřevěná věžička.
Měj se krásně a těším se na další výlet :-)

6 stuprum stuprum | Web | 3. července 2014 v 13:37 | Reagovat

Samé pěkné věžičky. Diviš může být pyšný. :)

7 Frypat Frypat | E-mail | Web | 3. července 2014 v 18:32 | Reagovat

Nebyl jsem si jistý,které Jesenice to jsou,ale na stránkách obce jsem viděl,že to jsou ty u Sedlčan. Tam jsem nebyl,ale díky Tvému příspěvku už to tam znám ;-)  :-D
Pěkná reportáž i fotky :-)

8 Hanka Hanka | E-mail | Web | 5. července 2014 v 15:03 | Reagovat

Proč ses s tímhle skvělým příspěvkem nepřihlásila do soutěže u VendyW, Maruško?! ??? Kostel je krásný a moc hezky nafocený, k tomu spousta údajů z historie, ... :-)
První fotka kostela v zeleni je úžasná, kostely vypadají v krajině moc pěkně. Líbí se mi i detaily. :-)
Snad mi něco neuniklo! Nechceš to se zapojením do soutěže ještě zvážit? ;-)  :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama